Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for Jabez Verden for donasjoner

Disse vilkårene og betingelsene («Vilkår») gjelder for din donasjon til Jabez Verden. Ved å gi en donasjon til Jabez Verden, godtar du å være bundet av disse vilkårene.

  1. Betalinger Du kan gi en donasjon til Jabez Verden ved å bruke en betalingsmetode som er tilgjengelig på vår nettside. Når du gir en donasjon, vil du bli belastet det beløpet du har valgt, og du vil motta en kvittering fra oss.
  2. Refusjoner Jabez Verden vil vanligvis ikke refundere donasjoner. Hvis du mener at donasjonen din var feilaktig eller uautorisert, kan du kontakte oss for å be om en refusjon.
  3. Personvern Vi tar personvernet til våre givere og støttespillere på alvor, og vi vil behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert GDPR. For mer informasjon, se vår personvernserklæring.
  4. Endringer i vilkår Jabez Verden kan endre disse vilkårene når som helst uten varsel. Eventuelle endringer vil gjelde fra det tidspunktet de publiseres på vår nettside.
  5. Ansvarsfraskrivelse Jabez Verden vil ikke være ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader, tap eller kostnader som følge av din donasjon eller som følge av at du bruker våre tjenester.
  6. Juridisk ansvar Du bekrefter at du har juridisk rett til å gi donasjonen, og at donasjonen din ikke bryter med noen gjeldende lover eller forskrifter.
  7. Kontaktinformasjon Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse vilkårene, kan du kontakte oss på følgende måte:

Jabez Verden Adresse: Bratsbergvegen 39c, 7037 Trondheim
E-post: jabez.verden@gmail.com

  1. Lovvalg Disse vilkårene skal tolkes og håndheves i samsvar med lovene i Norge, og enhver tvist som oppstår som følge av disse vilkårene, skal avgjøres i norske domstoler.
%d