Jabez Verden er en åpen organisasjon. Her finner du publiserte Jabez Verdens strategier, dokumenter, års- og aktivitetsrapporter, samt avtaler.