Jabez Verden er en humanitær organisasjon

Jabez Verden arbeider for at utdanning til den kommende generasjonen barn og unge skal komme de, lokalsamfunnet, Kongo og verden til gode.
Å investere i barns utdanning er å investere i en bedre fremtid.
Vi arbeider for at det lokale utdanningstilbudet som tilbys i krisesituasjoner skal være framtidsrettet, relevant og nyttig, også etter at kriser og konflikter er over.

Gi et bidrag

%d bloggere liker dette: