DR Kongo

DR Kongo

Det er skoleutdanning til barn og unge som gir en bedre fremtid i DR Kongo. College Namugunga er grunnskolen som Jabez Verden finansierer skoleutdanning i provinsen Sør-Kivu øst i DR Kongo. Vårt utdanningstilbud til flere hundre barn og unge gir elevene beskyttelse, en bedre fremtid med utdanning og en meningsfull skolehverdag som er preget av lek og læring i et trygt og godt felleskap.

Jakten på naturressurser

Utnyttelsen av vårt hjemland går tilbake til kolonitiden. Jakten på naturressurser har fordrevet over 4 millioner barn og voksne fra sine hjem. De mangler arbeid, mat, tak over hodet og utdanning.

13 millioner mennesker trenger nødhjelp, halvparten er barn og unge. De fattigste og foreldreløse barn og unge, er det letteste byttet for rekruttering til slavearbeid i gruvedrift og som barnesoldater. Et liv som barnesoldat innebærer vold, overgrep og voldtekt.

Voldtekt som et systematisk som våpen

I den brutale krigføringen brukes voldtekt systematisk som våpen. Hver eneste time voldtas 48 jenter og kvinner i Kongo. Halvparten er under 18 år. Vi vet også at mange gutter voldtas. Derfor hjelper vår onkel (Denis Mukwege) og Nobels Fredsprisvinneren kvinnene som har opplevd stor urett mot egen kropp, og familien–vi som er styremedlemmer i Jabez Verden hjelper fattige, foreldreløse barn som har blitt voldtatt i krig ved å gi de en trygg og god skolegang i DR Kongo ved College Namugunga.


Skjermbilde: Flyktninghjelpen
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.

Kan du ta opp mobilen din eller din pc?

I følge FN er Kongo verdens lengste – og mest glemte – humanitære krise.

Nå som du leser dette, kan du ta opp mobilen din eller din pc, er du snill?

Litiumbatteriet i mobilen du holder i hånden inneholder 55 prosent av mineralet kobolt. Jakten på kobolt til vår smart-teknologi er en hovedårsak til at barn og unge i Kongo ikke går på skole.

Over halvparten av kobolten som brukes av Apple, Samsung, Tesla og andre – i verdens smartteknologi – kommer fra gruvene i Kongo. Etterspørselen er økende!

80 prosent av koboltgruvene er industrielle – og eies ofte av utenlandske selskaper.

Men 20 prosent av gruver er mer uformelle. 40.000 barn og unge er slaver i koboltgruver i Kongo. Gruvedriften beskyttes av lokale militser, og inntekten fra konflikt-mineraler finansierer over 40 ulike opprørsgrupper i Kongo.

Coltan og kobolt er produsert ved bruk av barnearbeid. Mineraler utvunnet av barn og unge som må være på skolen, finnes altså i bilen du kjører og i mobilen du nå kanskje holder i hånden for å lese om situasjonen i DR Kongo.

Selv om kolonitiden er over, er hele verden vitner til hvordan Kongos naturressurser fortsetter å bli utnyttet. Det er ikke rettferdig at barn og ungdom i Kongo må betale prisen for vår smart-teknologi.

Coltan og kobolt som er i vår teknologi er produsert ved bruk av barnearbeid

Vi gir langsiktig humanitær bistand

En av fire i DR Kongo trenger nødhjelp, det er hele 13 millioner mennesker. Vårt fødeland er et av verdens verste land å være barn og ungdom i, med fattigdom, konflikter og seksuell vold. Vi i Jabez Verden mener at slik kan det ikke være.

Det gjøres for lite med de humanitære og politiske utfordringene som er i Kongo. Kongolesiske og internasjonale myndigheter har sviktet barn og unge. Derfor finansierer Jabez Verden skoleutdanning til barn og unge i DR Kongo. Behovet for humanitær bistand øker og er rekordstort. Avstanden mellom de midlene som behøves og den hjelpen som verdens land stiller opp med har aldri vært større.

Det betyr at flere hjelpende hender må inn for å avverge et av verdens største humanitære krise. Å opprette den humanitære organisasjonen Jabez Verden er Styrets måte å reagere og respondere raskt for å imøtekomme det store behov for humanitær hjelp i DR Kongo.

Jabez Verden gir langsiktig humanitær bistand i form av skoleutdanning. Land som befinner seg i langvarige og komplekse kriser, har behov for mer langsiktig bistand. Langsiktig bistand må være bistand som hjelper ofre for den humanitære krisen der de er, altså i hjemlandet.

Jabez Verden gir langsiktig humanitær bistand i form av skoleutdanning

Nøkkelen ut av fattigdom

Vi i Jabez Verden har besluttet å prioritere utdanning til barn og unge som vår reaksjon på den humanitære krisen i DR Kongo. Vårt utdanningstilbud ved College Namugunga bidrar til å redusere barns sårbarhet og øker kunnskapsnivået i lokalbefolkningen i landsbyen Nynagezi i provinsen Sør-Kivu øst i DR Kongo.

Lav eller ingen utdanning fratar barn og unge muligheten til å komme ut av fattigdommen. Utdanning gir ferdigheter som barn trenger for å nå sitt fulle potensiale og utvikling både for den enkelte elev og for hele lokalsamfunnet. Gjennom utdanning kan mennesker skape en bedre framtid for seg selv og sin familie, ingen annen form for bistand gir bedre fremtidsmuligheter enn å investere i barns utdanning.

Jabez Verden arbeider for at utdanning til den kommende generasjonen barn og unge skal komme barn og unge, lokalsamfunnet, DR Kongo og verden til gode. Vi kan ikke risikere at en hel generasjon frarøves skolegang.

Skjermbilde: Flyktninghjelpen
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.

Hjelpe oss å hjelpe ved å vippse til 511468 vårt kontonummer: 4355.15.86651

Sammen investerer vi for en bedre fremtid ved å gi våre barn og unge skoleutdanning

Verden trenger engasjerte og glade givere som gir med glede til de som har så lite når vi har så mye– fordi sammen som givere til Jabez Verden har vi alle kraften til å endre fremtiden til DR Kongo og skape en mer rettferdig verden!

Tusen takk for din giverglede, takk for ditt engasjement for en bedre fremtid til vår neste generasjon barn og unge.

%d