Bidrag med bankkort

Jabez´ Verden er en humanitær organisasjon som jobber tett opp mot FN´s barnekonvensjon. Krig og konflikt i landet er årsaken til at flere millioner av barn har mistet muligheten til skolegang. Jabez´ Verden hjelper derfor spesielt de barna som har mistet sine foreldre og barn som har blitt utsatt for voldtekt i krig. Jabez Verden samarbeider og finansierer collage Namugunga som ligger i landsbyen Nyangezi nær byen Bukavu. Skolen gir utdanning til 960 elever. Skolegang for en elev koster i underkant av 100 kr pr måned. Betalingsportalen som vi tar i bruk heter PayPal. Portalen aksepterer en rekke typer bankkort, deriblant Mastercard og VISA.

kr 50.0 donated
1 Donors

Your Donation
Details