JABEZ.

Jabez´ Verden er en humanitær organisasjon som jobber tett opp mot FN´s barnekonvensjon.Vår visjon er å gi utdanning til alle. DR Kongo er det første landet vi har etablert oss i.

Krig og konflikt i landet er årsaken til at flere millioner av barn har mistet muligheten til skolegang. Jabez´ Verden hjelper derfor spesielt de barna som har mistet sine foreldre og barn som har blitt utsatt for voldtekt i krig.

Lær mer

Close

Mer om Jabez .

Jabez Verden samarbeider og finansierer college Namugunga i landsbygda Nyangezi. Vårt humanitære arbeid er godt etablert i landsbygda Nyangezi som ligger nær byen Bukavu, i DR Kongo. Der har vi grunnlagt grunnskolen collage Namugunga som gir utdanning til 960 elever. Skolegangen koster i underkant av 100kr i måneden. Skoleprosjektet blir planlagt og gjennomført i samråd med lokalsamfunnet.

Støtt Jabez' Gi bidrag

Jabez Verden er en humanitær organisasjon

Jabez Verden arbeider for at utdanning til den kommende generasjonen barn og unge skal komme de, lokalsamfunnet, Kongo og verden til gode.
Å investere i barns utdanning er å investere i en bedre fremtid.
Vi arbeider for at det lokale utdanningstilbudet som tilbys i krisesituasjoner skal være framtidsrettet, relevant og nyttig, også etter at kriser og konflikter er over.

Gi et bidrag