Forside

JABEZ

Jabez Verdens arbeider i tråd med FNs barnekonvensjon og og FNs Bærekraftsmål 4: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Jabez Verden er drevet uten profitthensyn og alt arbeid foregår som frivillig innsats for å gi skoleutdanning til barn som befinner seg i en humanitær krise i provinsen Sør-Kivu øst i DR Kongo.

Krig og konflikt i landet er årsaken til at flere millioner av barn har mistet muligheten til skolegang, god  medisinsk oppfølgning og stabilitet.

Jabez Verden samler inn penger og skoleutstyr til grunnskolen College Namugunga i landsbyen Nyangezi og til foreldreløse barn i Nyangezi, Bukavu og Goma. Gjennom denne virksomheten arbeider Jabez Verden for å finansiere skoleutdanning og andre behov til flere hundre fattige og foreldreløse barn som er ofre for krigen i DR Kongo. Skoleutdanning skal gjøre lokalbefolkningen mer ressurssterk og bygge gjensidig forståelse i befolkningen samt gi barn en trygg og lærerik skolehverdag.

  • Gi bidrag gjennom Vipp: 511468
  • Gi bidrag direkte til vårt kontonummer: 4355 158 6651

Det er også mulig å gi med kort til høyre.